:: Pobierz wzory dokumentów przydatnych przy pracy

Poniżej znajduje się lista dokumentów zawartych w paczce:

Przy pracy

:: Aneks do umowy o pracę
:: Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę
:: Arkusz spisu z natury środków trwałych
:: Curriculum vitae
:: Dowód przyjęcia środka trwałego do używania
:: Informacja o nie wypłaceniu 13 wynagrodzenia
:: Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia
:: Informacje o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji
:: Kara upomnienia, nagany, pieniężna
:: Karta środka trwałego
:: Kwestionariusz osobowy
:: List polecający - pośrednictwo w sprawie drugiej osoby
:: Negatywna ocena byłego pracownika
:: Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji
:: Odmowa w spełnieniu planów zawodowych
:: Odpowiedź na ofertę pracy
:: Odpowiedź na skargę na personel
:: Odrzucenie prośby o podwyżkę
:: Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników
:: Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem pracy
:: Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
:: Pismo do pracownika firmy, propozycje udzielenia referencji
:: Pismo do pracowników przez wprowadzeniem zmian statutowych
:: Plan urlopów wypoczynkowych na dany rok
:: Podziękowanie kandydatowi za udział w teście
:: Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów
:: Poinformowanie pracownika o nieotrzymaniu 13 wynagrodzenia
:: Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
:: Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
:: Porozumienie zmieniające umowę o pracę 1
:: Porozumienie zmieniające umowę o pracę 2
:: Powiadomienie o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji
:: Powierzenie pracownikowi innej pracy
:: Powitanie nowego pracownika, informacja o kursach
:: Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów urlopów
:: Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego
:: Prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego z powodu zawarcia związku małżeńskiego
:: Protokół ustalenia okoliczności wypadku
:: Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę
:: Referencje dla kandydata na księgowego
:: Referencje dla kandydatki na sekretarkę
:: Regulamin pracy
:: Regulamin wynagradzania pracowników
:: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
:: Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia
:: Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
:: Sugestie co do poprawek w tekście pożegnania pracownika
:: Świadectwo pracy
:: Ubolewanie z powodu zaistniałego incydentu
:: Umowa konsorcjum
:: Umowa menedżerska
:: Umowa o pracę
:: Umowa o pracę członka zarządu spółki
:: Umowa o pracę na czas zastępstwa
:: umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną
:: Umowa o współodpowiedzialności materialnej
:: Umowa o współodpowiedzialności za powierzone mienie
:: umowa o współpracy
:: Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
:: Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych
:: Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
:: Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
:: Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
:: Upomnienie pracowników z powodu niedpowiedzialnego zachowania
:: Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur
:: Wezwanie pracownika do przeproszenia klienta z powodu nieodp zachowania
:: Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia
:: Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
:: Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
:: Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych
:: Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego
:: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
:: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę ze skróconym okresem wypowiedzenia
:: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
:: Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
:: Zaproszenie kandydata do udziału w teście
:: Zapytanie o referencje dla kandydata do pracy
:: Zapytanie o referencje kandydata na księgowego
:: Zaświadczenie
:: Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
:: Zawiadomienie o awansie, gratulacje
:: Zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika uprzednio zarejestrowanego w UP
:: Zezwolenie na wykonanie fotografii w celach reklamowych
:: Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych dotyczących
:: Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy
Liczba dokumentów w paczce: 85

Koszt pobrania wzorów wynosi jedynie 5 zł netto.
Wyślij SMS na podany poniżej numer, o podanej treści doładowując tym samym swoje wirtualne konto o 500 kredytów. Po otrzymaniu potwierdzenia SMS - wpisz w pole poniżej otrzymany SMSem login składający się z 7 liter i 4 cyfr [Na przykład: ABCDEFG1234] i naciśnij OK.
Uzyskasz wtedy możliwość pobrania paczki.Możesz też pobrać wzory wszystkich 585 umów za jednym razem, za cenę 27 zł netto.
W tym celu Przejdź na stronę usługi dużej paczki.

W razie problemów z obsługą, lub w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji pisz tutaj: reklamacje. Usługa płatnego dostępu została przygotowana
przy współpracy z systemem Cashbill. Działa ona na zasadzie elektronicznego portfela, w którym przechowywane są twoje kredyty.