:: Pobierz wzory umów związanych z obrotem finansowym

Poniżej znajduje się lista dokumentów zawartych w paczce:

Umowy związane z obrotem finansowym

:: Cesja
:: Deklaracja wekslowa
:: Ugoda
:: Ugoda pozasądowa
:: Umowa dealerska
:: Umowa do gwarancji
:: Umowa dostawy
:: Umowa forfaitingu
:: Umowa franchisingu
:: Umowa leasingu
:: Umowa o przejęcie długu 1
:: Umowa o przejęcie długu 2
:: Umowa o przystąpienie do długu
:: Umowa o współpracy
:: Umowa o zwolnienie z długu
:: Umowa poręczenia 1
:: Umowa poręczenia 2
:: Umowa pożyczki
:: Umowa przewłaszczenia
:: Umowa ustanowienia zastawu
Liczba dokumentów w paczce: 20

Koszt pobrania wzorów wynosi jedynie 5 zł netto.
Wyślij SMS na podany poniżej numer, o podanej treści doładowując tym samym swoje wirtualne konto o 500 kredytów. Po otrzymaniu potwierdzenia SMS - wpisz w pole poniżej otrzymany SMSem login składający się z 7 liter i 4 cyfr [Na przykład: ABCDEFG1234] i naciśnij OK.
Uzyskasz wtedy możliwość pobrania paczki.Możesz też pobrać wzory wszystkich 585 umów za jednym razem, za cenę 27 zł netto.
W tym celu Przejdź na stronę usługi dużej paczki.

W razie problemów z obsługą, lub w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji pisz tutaj: reklamacje. Usługa płatnego dostępu została przygotowana
przy współpracy z systemem Cashbill. Działa ona na zasadzie elektronicznego portfela, w którym przechowywane są twoje kredyty.