:: Pobierz wzory różnych pism w skarbówce

Poniżej znajduje się lista dokumentów zawartych w paczce:

W skrabówce - różne pisma

:: Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania
:: Odpowiedź na upomnienie
:: Odwołanie od decyzji
:: Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych
:: Prośba o obniżenie karty podatkowej
:: Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami
:: Skarga na czynności poborcy
:: Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy
:: Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu
:: Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego
:: Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych
:: Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych
:: Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych
:: Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową
:: Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego
:: Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji
:: Żądanie udzielenia informacji o z stosowaniu przepisów podatkowych
:: Żądanie wydania postanowienia
:: Żądanie wyłączenia spod egzekucji
Liczba dokumentów w paczce: 19

Koszt pobrania wzorów wynosi jedynie 5 zł netto.
Wyślij SMS na podany poniżej numer, o podanej treści doładowując tym samym swoje wirtualne konto o 500 kredytów. Po otrzymaniu potwierdzenia SMS - wpisz w pole poniżej otrzymany SMSem login składający się z 7 liter i 4 cyfr [Na przykład: ABCDEFG1234] i naciśnij OK.
Uzyskasz wtedy możliwość pobrania paczki.Możesz też pobrać wzory wszystkich 585 umów za jednym razem, za cenę 27 zł netto.
W tym celu Przejdź na stronę usługi dużej paczki.

W razie problemów z obsługą, lub w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji pisz tutaj: reklamacje. Usługa płatnego dostępu została przygotowana
przy współpracy z systemem Cashbill. Działa ona na zasadzie elektronicznego portfela, w którym przechowywane są twoje kredyty.