:: Pobierz wzory wniosków w skarbówce

Poniżej znajduje się lista dokumentów zawartych w paczce:

W skrabówce - wnioski

:: Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatkowej
:: Wniosek nabyw przedsiebiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań zbywcy
:: Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki
:: Wniosek o przywrócenie terminu
:: Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych
:: Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia
:: Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
:: Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
:: Wniosek o wznowienie 1
:: Wniosek o wznowienie 2
:: Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy
:: Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego
:: Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego
:: Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego
:: Wniosek spadkobie o wyd zaswiad o stanie znanyc
:: Wniosek spadkobiercy o wydanie zaswiadczenia o stanie zobowiązań spadkodawcy
Liczba dokumentów w paczce: 16

Koszt pobrania wzorów wynosi jedynie 5 zł netto.
Wyślij SMS na podany poniżej numer, o podanej treści doładowując tym samym swoje wirtualne konto o 500 kredytów. Po otrzymaniu potwierdzenia SMS - wpisz w pole poniżej otrzymany SMSem login składający się z 7 liter i 4 cyfr [Na przykład: ABCDEFG1234] i naciśnij OK.
Uzyskasz wtedy możliwość pobrania paczki.Możesz też pobrać wzory wszystkich 585 umów za jednym razem, za cenę 27 zł netto.
W tym celu Przejdź na stronę usługi dużej paczki.

W razie problemów z obsługą, lub w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji pisz tutaj: reklamacje. Usługa płatnego dostępu została przygotowana
przy współpracy z systemem Cashbill. Działa ona na zasadzie elektronicznego portfela, w którym przechowywane są twoje kredyty.